Kullanım Şartları

Menkul kıymet hizmetleri, FINRA (www.finra.org) ve SIPC’nin (www.sipc.com) bir üyesi olan Related Financial Services, LLC tarafından sağlanmaktadır. EB-5 sunumları yalnızca ABD Federal menkul kıymetler kanunları uyarınca ‘akredite yatırımcı’ olduklarını Related’a tatmin edici bir şekilde kanıtlayabilen kişilere açıktır. Teklifler, akredite yatırımcılara, yalnızca Related şirketine bağlı bir veya daha fazla kuruluşun özel plasman bildirileriyle yapılacaktır. Bu duyuru, herhangi bir yargı alanındaki, bu tür bir teklifin, satışın veya talebin yapılmasının yasadışı olduğu bir kişiye, menkul değerler satma teklifi yapma veya satın alma teklifi talebi yapma anlamına gelmez. Geçmişteki icraatlar, gelecekte ortaya çıkacak sonuçların göstergesi değildir.

1. ŞARTLARIN KABULÜ

Bu İnternet sitesine erişim (bu “Site”) erişiminiz ve bu Siteyi kullanımınız, aşağıdaki şart ve koşullara (“Şart ve Koşullar”) ve geçerli tüm kanunlara uymanıza tabidir. Bu Siteye erişerek ve bu Sitede gezerek, hiçbir kısıtlama ya da sınırlandırma olmaksızın, işbu Şart ve Koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Related Companies, L.P. (“Related”) herhangi bir zamanda bu yayını güncellemek suretiyle bu Şart ve Koşulları revize edebilir. Bu Siteyi kullanmaya devam edebilmeniz bu revizyonları da kabul etmenize bağlıdır. Şart ve Koşulların en güncel halini istediğiniz zaman bu İnternet sayfasını ziyaret ederek görebilirsiniz. Related’ın bağlı kuruluşları, iştirakleri veya bölümleri tarafından açılan bütün İnternet sitelerinin farklı şart ve koşulları olabileceğini unutmayınız.

2. BU SİTEDEKİ BİLGİLERİN KULLANIMI

Bu Site yalnızca şahsi kullanımınız içindir. TRCLP Related bu Sitenin üçüncü tarafların mülkiyetinde olmayan kısımlarını, siz ya da kurumunuzdaki kişilerin ticari olmayan amaçlarla kullanım için kopyalamanıza izin vermektedir. Bu izin doğrultusunda, bu Siteden alınan bütün bilgi kopyalarının, burada belirtilen bütün telif ve tescil bildirimlerini içermeye devam edeceğini ve, grafikler ve logolar dahil hiçbir çizimin, bu Sitede yer aldığı şekilde birlikte kullanıldıkları metinlerden ayrı olarak kullanılmayacağını kabul edersiniz. Bunlarla sınırlı olmamak üzere, TRCLP Related’ın önceden yazılı izni olmaksızın çoğaltım, dağıtım, tadilat, uyarlama ve yeniden yayınlama dahil, bu Sitedeki materyallerin tüm diğer kullanımları kesin olarak yasaklanmıştır.

3. RELATED GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu Sitede yayınlanan tüm kişisel bilgiler, bu Web sitesinin alt tarafında yer alan “Gizlilik Politikası” bağlantısına tıklanarak ulaşılabilen Gizlilik Politikamıza tabidir.

4. KULLANICI DAVRANIŞI

Bu Siteyi şu amaçlarla kullanmayacağınızı kabul edersiniz: (a) Hizmetleri ya da Hizmetlere bağlı sunucu veya ağları kesintiye uğratmak ya da aksatmak ya da Hizmetlere bağlı ağların herhangi bir şart, prosedür, politika ya da kuralına karşı gelmek, veya (b) Kasıtlı ya da kasıtsız olarak geçerli yerel, ulusal veya uluslararası yasa, düzenleme ya da kuralların herhangi birisini ihlal etmek.

5. BAĞLANTILAR

Bu Sitede yer alan bağlantılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Related bu İnternet siteleri üzerinde bir kontrole sahip değildir, bu İnternet siteleriyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz, bu İnternet sitelerini doğrulamaz ve bu İnternet sitelerinde bulunan ya da onlar tarafından sağlanan içerik veya materyallerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6. HİZMETLERİN YENİDEN SATILMAMASI

Hizmetlerin herhangi bir kısmını, Hizmetlerin kullanımını ya da Hizmetlere erişimi çoğaltmayacak, kopyalamayacak, yeniden satmayacak veya kendi çıkarınıza kullanmayacaksınız.

7. HİZMETLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Related Hizmetlerin tamamını ya da herhangi bir kısmını bildirimde bulunmaksızın değiştirme, askıya alma ya da durdurma hakkını saklı tutar. TRCLP Related’ın Hizmetlerin değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulması sebebiyle size karşı bir sorumluluğu olmayacağını kabul edersiniz.

8. HİZMETLERİN İPTALİ

Related, Hizmetleri kullanımınızı ya da Siteye erişiminizi herhangi bir sebeple iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu hüküm doğrultusunda gerçekleştirilecek iptaller size önceden haber verilmeyebilir ve TRCLP Related’ın bu iptalden ötürü size karşı bir sorumluluğu olmayacağını kabul edersiniz.

9. GARANTİLERİN REDDİ

(a) Bu site “olduğu gibi” şartıyla sunulmaktadır. TRCLP Related, bunlarla sınırlı olmamak üzere ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, sözleşmenin yürütülmesi veya ticari örf ve ihlal etmeme konularındaki zımni garantiler dahil her türlü garantiyi kesin olarak reddetmektedir; (b) Sitede ve Site kaynaklı e-postalarda yayınlanan bilgiler üzerilerindeki tarih itibarıyla verilmektedir ve TRCLP Related sonrasında öğreneceği gerçekleri ya da durumları veya sonrasında kanunlarda meydana gelecek değişiklikleri yansıtacak şekilde bu bilgilere güncelleme ya da bunlara ekleme yapma sorumluluğuna sahip değildir; (c) TRCLP Related şu konularda hiçbir garanti vermemektedir: (i) Site ya da Hizmetlerin gereksinimlerinizi karşılayacağı, (ii) Site ya da Hizmetlerin kesintiye uğramayacağı, zamanında sağlanacağı, güvenli ve hatasız olacağı, (iii) Sitenin ya da Hizmetlerin kullanımından elde edilebilecek sonuçların doğru veya güvenilir olacağı, (iv) Site ya da Hizmetler aracılığıyla elde ettiğiniz bilgi ya da materyallerin kalitesinin beklentilerinizi karşılayacağı, veya (v) yazılımlardaki hataların düzeltileceği; (d) Sitenin ya da Hizmetlerin kullanımı vasıtasıyla indirdiğiniz ya da edindiğiniz tüm materyallerin riski kendinize aittir ve bilgisayar sisteminize gelebilecek zararlardan veya bu materyallerin indirilmesi ya da alınması sonucu yaşanacak veri kayıplarından yalnızca siz sorumlusunuzdur; (e) tarafımızdan mevcut apartman dairelerinin ilanı, kullanıcı bir talepte bulunduğunda da o dairenin müsait olacağını garanti etmeyeceği gibi, fiyatların değişmeyeceğini de garanti etmez. Mevcut apartman dairesi listelerinin ya da fiyatlarının doğru kalmaya devam edeceği konusunda bir beyanda bulunmamakta ya da garanti vermemekteyiz. Ayrıca Site vasıtasıyla ya da başka herhangi bir vasıtayla bir apartman dairesiyle ilgili talepte bulunulması, o daire için aday olarak kabul edildiğiniz anlamına gelmemektedir.

10. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Related, kâr veya veri kaybı, mal kaybı ya da hasarı, üçüncü tarafların hak talepleri ya da diğer her türlü zarar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Site ya da Hizmetlerin kullanımıyla veya kullanılmamasıyla ilişkili olarak gerçekleşecek akit, ihmal ya da haksız fiil davalarından kaynaklanan doğrudan, dolaylı, özel, bağlantılı, risk sebebiyle oluşan veya cezai zararların hiçbirisinden sorumlu olmayacaktır.

11. GEÇERLİ KANUN

Bu Siteye ya da Hizmetlere erişiminizden ya da bunları kullanımınızdan kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar, kanunlar ihtilafı kurallarına başvurulmaksızın New York yasalarına göre ele alınacaktır ve New York, New York, ABD bölge mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

12. TİCARİ MARKALAR

Aşağıdakiler Related’ın, bağlı şirketlerinin ve iştiraklerinin ticari markalarıdır: THE RELATED COMPANIES ve tasarımı, CITYPLACE, RELATED URBAN DEVELOPMENT, ONE CENTRAL PARK, FIVE STAR LIVING, RELATED RENTALS ve tasarımı, RELATEDSTYLE SERVICES, RELATED SIGNATURE SERVICES, EXPECT MORE AT HOME, RELATED HI-TECH HOME, HUDSON YARDS, MANHATTAN TOWER, THE RELATED GROUP ve RELATED EB-5. Bu Sitede kullanılan ticari markalar, hizmet markaları ve logolar, Related’ın ve başkalarının ticari markalarıdır. Bu Sitedeki hiçbir ticari markanın kullanımı için, ima yoluyla ya da başka herhangi bir şekilde hiçbir lisans ya da hak verilmemektedir ve bu Sitede yer alan herhangi bir ticari markanın herhangi bir amaçla kullanımı, o ticari markanın sahibi tarafından yazılı olarak izin verilmedikçe kesin olarak yasaklanmıştır.

13. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bu Şart ve Koşullarla ilgili tüm sorular şu adrese gönderilmelidir: info@relatedusa.com.

14. GENEL BİLGİLER

Şart ve Koşullar, siz ve Related arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil etmektedir ve Siteyi ve Hizmetleri kullanımınız bunlara tabidir. Related’ın Şart ve Koşullarda yer alan herhangi bir hak veya hükmü tatbik etmemesi veya uygulamaya koymaması, o hak veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. Yetkili bir yargılama bölgesindeki bir mahkeme tarafından Şart ve Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz olduğu tespit edilirse, taraflar mahkemenin ilgili maddede yansıtıldığı şekilde tarafların niyetlerine geçerlilik kazandırma yönünde gayret etmesi gerekeceğini ve Şart ve Koşulların diğer hükümlerinin etkileri ve geçerliliklerinin aynen korunacağını kabul etmektedir. Herhangi bir mevzuat ya da kanun aksini belirtse de, Sitenin ya da Hizmetlerin veya Şart ve Koşulların kullanımından kaynaklanan ya da bununla ilişkili tüm hak talebi veya dava açma haklarının, bu hak talebinin ya da dava açma hakkının ortaya çıkmasından itibaren bir (1) yıl içerisinde kullanılması gerektiğini kabul edersiniz. Bölüm başlıkları yalnızca kolaylık olması için koyulmuştur ve yasa ya da sözleşme nezdinde bir etkileri yoktur.