• EB-5 Nedir

EB-5 Programı Hakkında

EB-5, ABD’nin başka ülkelerin vatandaşlarına, ABD’de iş imkânı yaratmaları karşılığında süresiz ABD oturum izni verme fırsatı sağlayan bir göçmenlik programıdır.

EB-5 Bölgesel Merkez Programı 1990’ların başlarında, göçmenlere iş imkânları yaratmaları karşılığında süresiz ABD oturum izni vererek ekonomik büyümeyi canlandırmak amacıyla başlatılmıştır. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından yönetilen EB-5 programı, yabancı yatırımı, yerel ekonomileri canlandıran projelere yönlendirmektedir; parası ABD’li işçilere en az 10 tam zamanlı iş yaratan yatırımcılar ABD yeşil kartına hak kazanmaktadır. ABD hükümeti tarafından belirlenen Bölgesel Merkezler, belirli bir coğrafi alanda istihdam yaratılmasına destek olmaktadır.

Başvuru Süreci Akış Şemasını İndirin

IIUSA 2015 President Advisory Council

Sıkça Sorulan Sorular

EB-5 Vize Programı Nedir?

Bu özel göçmenlik programı Kongre tarafından, göçmen yatırımcıların yaratacağı iş imkânlarıyla ekonomiyi canlandırmak amacıyla 1990 yılında oluşturulmuştur. Her yıl 10.000 EB-5 göçmen vizesi verilmekte ve EB-5 vizelerinin 3.000 adedi ekonomik büyümeyi artırmak için yapılan tekliflere dayalı olarak USCIS tarafından belirlenen Bölgesel Merkezlere yatırım yapan yabancı ülke vatandaşları için ayrılmaktadır.

EB-5 Programında Yapılması Gereken Asgari Yatırım Miktarı Ne Nedir?

“Hedeflenen istihdam bölgeleri” dışındaki bölgelerde yatırım için belirlenen asgari yatırım miktarı 1 milyon dolardır. Çoğu bölgesel merkez projesini içeren “hedeflenen istihdam bölgelerindeki” yatırımlar, asgari 500.000 dolar ile hak kazandırabilmektedir.

"Hedeflenen İstihdam Bölgesi" Nedir?

​​​Hedeflenen istihdam bölgeleri, ulusal ortalama oranın en az %150’si oranında işsizlik olan kırsal bölgeler ya da coğrafi bölgelerdir. Her eyaletin kendi içinde belirli coğrafi bölgeleri hedeflenen istihdam bölgesi olarak belirleme yetkisi vardır.

Bir Yatırımcının “Yeşil Kart” Alabilmek İçin Kaç İş Yaratması Gerekmektedir?

Her EB-5 yatırımcısının, “Yeşil Kart” alabilmek için ABD’li işçiler için 10 doğrudan ya da dolaylı sürekli iş yaratması gerekmektedir.

Bölgesel Merkez Yatırım Projelerinin Riskleri Nelerdir?

Bütün yatırımlar riske tabidir ve Bölgesel Merkez projeleri de buna istisna değildir. Kanun uyarınca, Bölgesel Merkez yatırımcının kâr etmesi ya da ana yatırımını geri almasını garanti edemez. Projenin faaliyet geçmişi sınırlıdır ve finansman riskine tabidir. Bir üyenin dilekçesinin kabul edileceği ya da bir üyenin göçmen vizesi ya da koşulsuz süresiz oturum izni alabileceğinin güvencesi bulunmamaktadır. EB-5 Programının kanunları, mevzuatı ve yorumlanması herhangi bir zamanda değişebilir.

EB-5’e Kimler Başvurabilir?

Şunları yapabileceğini gösterebilen kişiler: 1) gereken miktarı Amerikan ekonomisine aktarabilecek, 2) sermayenin yasal yollarla kazanıldığını belgeleyebilecek ve 3) genel hak kazanma şartlarını karşılayabilecek (örn., tıbbi, adli) kişiler EB-5 programına başvurma hakkına sahip olur. Başvurularla ilgili dil, iş veya eğitim şartı bulunmamaktadır.

Bir EB-5 Yatırımıyla Süresiz Oturum İznini (“Yeşil Kart”) Kim Alır?

Yatırımcı, eşi ve 21 yaşın altındaki evli olmayan çocukları (evlatlık çocuklar dahil) EB-5 Vize Programı vasıtasıyla yeşil karta başvurma hakkına sahip olur.

Yatırımcının Varlıklarının “Yasal Yolla Kazanılmış” Olması Şartının Anlamı Nedir?

USCIS mevzuatı uyarınca, yatırımcı varlıklarını yasal yollarla kazandığını kanıtlayabilmelidir. Yani yatırımcının yatırımda kullandığı parayı yasal bir ticarethane, maaş, yatırım, mülk satışı, mülk kredisi, miras, hediye, kredi veya başka bir yasal yolla elde ettiğini kanıtlaması gerekmektedir.

Bir Ebeveyn Veya Başka Bir Akrabanın Hediye Ettiği Para EB-5 Yatırımı İçin Kullanılabilir mi?

Evet. Hediyenin gerçek bir işlem vasıtasıyla verildiği ve belgelenmemiş bir borç olmadığı ya da hediye edilen paranın süresiz oturum izninin verilmesinden sonra iade edilmesinin beklenmediği kanıtlanmalıdır.

Süresiz Oturma İzniyle İlgili Koşulların Kaldırılmasını Sağlamak İçin Neyin Kanıtlanması Gerekmektedir?

Başvuru sahibi yatırımın tutulduğunu (geri çekilmediğini) ve yatırım sonucunda şart koşulan işlerin yaratıldığını kanıtlamalıdır.

Yatırımcı Koşullu Oturum İzni Statüsünü Aldıktan Sonra Seyahat Etmekte Serbest Midir?

Yeşil kart sahibi, genel olarak süresiz oturum izni sahipleri için geçerli olan kurallara tabi olarak ABD’ye ve ABD’den dışarı seyahat etmekte serbesttir. En belirgin kural, ABD’de bir ikamet sahibi olmak ve yeniden giriş izni alınmadıysa, ABD dışında kalma süresini aralıksız olarak en uzun bir yıl ile sınırlamaktır.